Práva a povinnosti, ktoré by ste mali vedieť pri objednaní z nášho e-shopu.

Obchodné podmienky internetového obchodu VÁŽIMSIŤA.sk

Názov spoločnosti:                              BENEFIT LINE s.r.o.
Ulica a číslo:                                           Horná 4
Mesto a PSČ:                                         Senec, 90301
Štát:                                                        Slovensko
IČO:                                                        47219165
DIČ:                                                        2023796962

IČDPH:                                                   SK2023796962

Zodpovedná osoba a kontakt

Kmeť Peter, zakaznik@vazimsita.sk

1.     Základné pojmy a vysvetlenia

1.1.     Zákazník, spotrebiteľ (ďalej len „kupujúci“) môže byť fyzická, či právnická osoba, ktorá dovŕšila vek 18 rokov.

1.2.     „Predávajúci“, spoločnosť BENEFIT LINE s.r.o., je prevádzkovateľ e-shopu VÁŽIMSIŤA.sk a tiež prevádzkovateľ kamennej, bezobalovej predajne ŠPAJZKA.

1.3.   Tieto obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi kupujúcim a predávajúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na stránke internetového obchodu www.vazimsita.sk.

1.4.     Zmluvné strany sa týmto dohodli, že kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že súhlasí s týmito obchodnými podmienkami, ktoré sa vzťahujú na všetky kúpne zmluvy uzavreté na tomto internetovom obchode a na všetky vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim vzniknuté pri uzatváraní kúpnej zmluvy a prípadnej reklamácii tovaru.

1.5.    Tieto obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, že kupujúci a predávajúci uzatvoria inú písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odlišné od týchto obchodných podmienok, budú ustanovenia novej kúpnej zmluvy uprednostnené.

1.6.    Tovar v internetovom obchode je ponúkaný na základe fotografií samotných produktov. Fotografie sú reálnym zobrazením konkrétneho predávaného tovaru, ale majú len ilustračný charakter, nakoľko ide často o prírodné produkty a ich veľkosť, tvar, prípadne farba na fotografií môžu byť mierne odlišné od dodaného tovaru, čo kupujúci berie na vedomie. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny produktových fotografií, prípadne popisu samotných produktov.

        2.     Spôsob uzatvorenia kúpnej zmluvy - Objednávka

2.1.     Objednávku je možné zrealizovať prostredníctvom internetového obchodu www.vazimsita.sk, výberom vybraných produktov s konkrétnou hmotnosťou, s uvedenými cenami a vyplnením požadovaných údajov (polia označené symbolom*). Riadne vyplnená objednávka sa považuje za návrh kúpnej zmluvy. Odoslaním objednávky prostredníctvom „tlačítka“ "Objednávka s povinnosťou platby" súhlasí kupujúci s týmito obchodnými podmienkami.

2.2.     Po odoslaní objednávky obdrží kupujúci na e-mail, ktorý uviedol v objednávke, potvrdenie o prijatí objednávky. Súčasťou e-mailu je podrobná rekapitulácia objednávky s uvedením detailov ako číslo objednávky, čas vzniku objednávky, popis platobných a dodacích podmienok a adresy pre doručenie.

2.3.     Predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť objednávku kupujúcemu, ktorý predchádzajúcu objednávku/objednávky riadne a včas neuhradil, prípadne neprevzal bez uvedenia dôvodu. O odmietnutí objednávky bude kupujúci informovaný mailom.

2.4.     Predávajúci si tiež vyhradzuje právo zrušiť objednávku, alebo jej časť pred uzavretím kúpnej zmluvy v týchto prípadoch: tovar sa už nevyrába, alebo nedodáva, alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávaného tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude bezodkladne kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť, alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet a k uzavretiu kúpnej zmluvy nedôjde, pokiaľ sa obe strany nedohodnú inak.

2.5.     Odoslaním mailu „Objednávka pripravená k expedícií“ potvrdzuje predávajúci návrh kúpnej zmluvy kupujúceho a objednávku odovzdáva doručovacej službe. Súčasťou tohoto e-mailu samotný daňový doklad k zrealizovanej objednávke. Elektronický daňový doklad je plnohodnotným daňovým dokladom a z uvedeného dôvodu ho už Predávajúci neprikladá v papierovej forme v samotnej zásielke. Toto neplatí pri platbe v hotovosti - v takom prípade obdrží Kupujúci aj blok z registračnej pokladnice.

2.6.     Kupujúci má možnosť využiť registráciu pre zjednodušenie nasledujúcich objednávok, alebo využiť vytvorenie objednávky bez registrácie.

2.7.   Minimálna hodnota objednávky nie je aktuálne stanovená.  

        3.      Práva a povinnosti Kupujúceho

3.1.     Kupujúci má právo na dodanie tovaru v rozsahu, kvalite, mieste a termíne dohodnutom v kúpnej zmluve.

3.2.     Kupujúci má povinnosť riadne vyplniť objednávku.

3.3.     Kupujúci má povinnosť prevziať zakúpený, alebo objednaný tovar. (Poškodené pri doručení - pozri v časti „Reklamácie“)

3.4.     Uhradiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu, vrátane poplatkov za dodanie tovaru. (O bezplatnom doručení viac v časti „Poštovné a Balné“)

3.5.     Viac informácií nájdete v časti PRÁVA SPOTREBITEĽA.

        4.      Povinnosti a práva Predávajúceho

4.1.    Predávajúci je povinný dodať tovar kupujúcemu v dohodnutom rozsahu, kvalite, mieste a termíne. Zabezpečiť jeho zabalenie tak, aby vyhovoval prepravným podmienkam doručovateľskej spoločnosti a spĺňal právne predpisy SR.

4.2.    Zabezpečil kupujúcemu odovzdanie dokladov potrebných na prevzatie, informácie o konzumácií a dobe spotreby, či pokyny k používaniu tovaru a daňový doklad najneskôr pri preberaní tovaru od doručovateľskej spoločnosti.

4.3.     Predávajúci má právo na uhradenie kúpnej ceny kupujúcim v zhode s kúpnou zmluvou.

        5.     Balenie tovaru

5.1.    Sypaný a kusový tovar je balený papierových vreckách, príp.v OPP potravinárskych obaloch, či v papierových vreckách s vnútornou ochranou proti vlhkosti, alebo v špeciálnych potravinárskych obaloch vo veľkosti prispôsobených objednanému množstvu. Obal (pri objednávke z e-shopu) je označený príslušnou etiketou s názvom, popisom, pôvodu tovaru a s uvedením minimálnej doby spotreby. Tieto obaly slúžia na krátkodobú ochranu tovaru od zabalenia po doručenie kupujúcemu, po otvorení sa doporučuje tovar uložiť do nádob zabezpečujúcich dlhodobé uskladnenie, príp. dôsledne uzatvárať ZIP zámok (ak ho balenie obsahuje).

5.2.   Tovar balený v originálnych baleniach iných výrobcov je zabalený v ich nezmenených baleniach.

        6.     Doručenie zásielky

6.1.     Poštovné a balné je pri sume objednávky nad 59€ s DPH a hmotnosti zásielky do 10kg bezplatné. Službu doručenia  takejto objednávky uhradí Predávajúci a tovar bude doručený vybraným spôsobom. 

6.2.     Pri sume objednávky nižšej ako 59€  s DPH, je poštovné a balné účtované prostredníctvom služby Slovenskej pošty s doručením na POŠTU za 6,50€ s DPH, prostredníctvom siete Zásielkovňa za 3,50€ 5,90€ s DPH a kuriérom GLS za 5,90€. Kupujúci s adresou doručenia PSČ 90301 (Senec) majú možnosť nechať si doručiť zásielku osobne a bezplatne ak výška objednávky presiahne 20€ s DPH.

6.3.   Ak objednávka Kupujúceho presiahne 59€ s DPH, poštovné a balné hradí Predávajúci a doručenie sa realizuje vybranou službou. Ak Kupujúci zvolí doručenie kuriérom, Predávajúci má právo využiť ekonomicky výhodnejšiu službu a to spravidla službu Expres Kuriér Slovenskej pošty.

6.3.a Ak objednávka presiahne hmotnosť 10kg, budú v závislosti od zvolenej formy doručenia účtované nasledovné príplatky (zvýšené náklady na poštovné, balné a prepravné): 10-19,9kg príplatok + 1,90 bez DPH, 20-29,9kg + 3,58€ bez DPH a nad 30kg + 6,50€ bez DPH. Príplatok bude doplnený do košíka automaticky, pri dosiahnutí hranice 10, 20 a 30kg hmotnosti objednaných produktov v košíku. Ak sa automatické vloženie príplatku do košíka nezrealizuje, má Predávajúci právo doplniť príplatok do objednávky dodatočne a informovať Kupujúceho o doplnení a zmene sumy k úhrade, prípadne vyzve kupujúceho k úhrade príplatku kartou, prevodom, alebo pri prebratí zásielky.    

6.4.     Pri osobnom odbere tovaru na adrese: ŠPAJZKA, Lichnerova 41A, Senec poštovné a balné kupujúci neplatí. Ak si kupujúci vyberie túto možnosť doručenia, má povinnosť si na tel.č.+421 911 323 363 dohodnúť približný termín prevzatia tovaru.

       7.      Zľavy a Akcie

7.1.     Predávajúci ponúka Kupujúcemu v sekcií "AKCIE" produkty s akciovou zníženou predajnou cenou. V základnom pohľade má možnosť kupujúci vidieť poskytnutú zľavu a v detaile produktu aj vyčíslenú úsporu a to pri každej ponúkanej hmotnosti výrobku samostatne. Stlačením "tlačítka" "Kúpiť" vzniká Kupujúcemu nárok na objednanie výrobku s uvedenou cenou a zľavou.

7.2.    Znížené akciové ceny platia pri produktoch len na ohraničené obdobie, pričom rozsah tohoto obdobia od - do určuje Predávajúci. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu ceny vplyvom zmeny kurzu eura voči mene dodávateľov, alebo výrobcov Predávajúceho. 

       8.     Kúpna cena

8.1.     Kupujúci je povinný uhradiť Predávajúcemu kúpnu cenu objednávky uvedenej v kúpnej zmluve buď prevodom na bankový účet Predávajúceho, alebo formou dobierky pri preberaní tovaru.  

8.2.     V prípade, že Kupujúci uhradí Predávajúcemu cenu za tovar prevodom na účet, považuje sa za termín úhrady deň, kedy bola suma za tovar pripísaná na účet Predávajúceho. Predávajúci akceptuje zaslanie elektronického potvrdenia o úhrade kúpnej ceny z inej banky ako je banka Predávajúceho (nie platobný príkaz, ale debet/pohyb na účte Kupujúceho) zaslaný mailom na obchod@susene.sk. Na základe uvedeného potvrdenia od Kupujúceho Predávajúci odovzdáva tovar prepravnej spoločnosti.

      9.    Spôsob úhrady

9.1.     Kupujúci doporučuje uhradiť kúpnu cenu jej poukázaním na bankový účet Predávajúceho v Tatra banka SK72 1100 0000 0029 4804 8040. Ako variabilný symbol uvedie Kupujúci číslo objednávky, ktorá bola zaslaná na mail Kupujúceho. Forma úhrady prevodom na účet je bezplatná.

      9.1.a Ak Kupujúci neuhradí zaslanú objednávku do 3 pracovných dní, zašle mu Predávajúci informačný e-mail s informáciami o neuskutočnenej platbe k objednávke. Ak Kupujúci neuhradí svoju objednávku do 15 pracovných dní ani nepožiada o predlženie lehoty na úhradu, bude objednávka deaktivovaná o čom bude Predávajúci Kupujúceho informovať formou automatického e-mailu. Kópiu objednávky si môže Kupujúci aktivovať po prihlásení do svojho konta na VÁŽIMSIŤA.sk v časti prijaté objednávky.

9.2.     Kupujúci má tiež možnosť uhradiť kúpnu cenu pomocou platobnej karty a cez bezpečný platobný terminál Tatra banky CardPay. Forma úhrady prevodom na účet je bezplatná.

9.3.     Predávajúci ponúka tiež formu úrady objednávky na "Dobierku" prostredníctvom služby Zásielkovne, kuriéra GLS aj Slovenskej pošty. Doplatok za dobierku e 1€ s DPH.

     10.     Expedícia, vyskladnenie

10.1.  Tovar označený v Detaile produktu ako "Skladom" expeduje Predávajúci štandardne do 24 hodín, t. zn. do 24 hodín objednávku odovzdá prepravcovi a ten zrealizuje doručenie službou expres nasledujúci pracovný deň. 

10.2.    Ak objednávka Kupujúceho obsahuje výhradne a len produkty označené ako "Skladom" je aj celá objednávka štandardne expedovaná do 24 hodím.

10.3.    Tovar označený v Detaile produktu ako "Do 5-6 dní" expeduje Predávajúci až na základe doručenia od dodávateľa, čo môže byť 5 až 6 dní. Ak objednávka Kupujúceho obsahuje produkty označené ako "Skladom" aj produkty označené ako "Do 5-6 dní" bude celá zásielka expedovaná do 5-6 pracovných dní.

10.4.    Ak objednávka Kupujúceho obsahuje aj produkty označené ako "Do 5-6 dní" obdrží Kupujúci potvrdenie mailom, že takto označené výrobky boli práve objednané. Doba doručenia celej objednávky sa týmto procesom posúva na 5-6 dní. Dobu doručenia môžu ovplyvniť zmenené podmienky výrobcov, o čom bude Predávajúci bezodkladne informovať Kupujúceho.

10.5.    Kartónové obaly určené na prepravu zásielky k zákazníkovi používame v duchu bezodpadového štýlu predaja často už raz použité, pokiaľ sú čisté, bez viditeľných známok poškodenia. Kartóny často prispôsobujeme veľkosťou objemu zásielky, takže "výstelku" z rôznych druhov pokrčených letákov alebo plastových výplní NEPOUŹÍVAME.

     11.    Záruky

11.1.  Predávajúci je povinný na etikete každého produktu uviesť termín minimálnej doby spotreby a krajinu pôvodu.

     12.    Reklamácia

12.1.  Pri prevzatí tovaru od doručovateľskej služby je Kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť transportného obalu. V prípade poškodenia obalu toto ihneď nahlásiť prepravcovi. Ak je pri poškodení zrejmé, že bolo s obsahom zásielky manipulované, má Kupujúci právo neprebrať takto poškodenú zásielku. Ak Kupujúci nahlási poškodenie vonkajšieho obalu Predávajúcemu následne po odchode prepravcu, táto reklamácia nebude Kupujúcemu uznaná.

12.2.  Obsah zásielky je Kupujúci povinný skontrolovať čím skôr po doručení. Dôvod na reklamáciu má možnosť Kupujúci zaslať mailom na adresu zakaznik@vazimsita.sk, alebo listom na adresu: BENEFIT LINE s.r.o., Horná 4, 903 01 Senec, pričom uvedie číslo faktúry, príp. jej variabilný symbol a popíše druh závady, ktorý si voči Predávajúcemu uplatňuje.

12.3.  Kupujúci je povinný doručiť reklamovaný tovar Predávajúcemu, pričom má povinnosť zvoliť najekonomickejšiu variantu doručenia. Reklamácie doručené ako Dobierka, nebudú Kupujúcim prebrané a prepravca ich doručí späť Kupujúcemu.

12.4.  Po prijatí mailu s reklamáciou má Predávajúci povinnosť prijatie reklamácie Kupujúcemu písomne potvrdiť a to buď mailom, alebo poštou na adresu Kupujúcemu. Obsahom korešpondencie bude Reklamačný protokol vystavený Predávajúcim, označený číslom protokolu. 

12.5.  Predávajúci má povinnosť odstrániť opodstatnenú reklamáciu v lehote 30 dní od nahlásenia reklamácie, ak sa Predávajúci s Kupujúcim nedohodnú na inom termíne. Ak Predávajúci nedodrží termín na vybavenie reklamácie, má Kupujúci nárok na odstúpenie od zmluvy a vrátenie kúpnej ceny za reklamovaný tovar.

12.6.  Kúpna cena za reklamovaný tovar bude Kupujúcemu vrátená na jeho bankový účet najneskôr do 10 dní od termínu ukončenia reklamácie.

12.7.  Ak Predávajúci Kupujúcemu zamietne jeho reklamáciu, je povinný poskytnúť Kupujúcemu do 14 dní od vybavenia reklamácie kópiu odborného posúdenia, pričom  toto odborné posúdenie musí obsahovať: identifikáciu osoby, ktorá posúdenie realizovala, popis posudzovaného výrobku a jeho stavu, výsledok posúdenia a dátum.

     13.     Odstúpenie od kúpnej zmluvy, vrátenie tovaru

13.1.  Kupujúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu najneskôr 14 dní od termínu prebratia tovaru. Obsah zásielky, t.zn. doručené produkty v neporušenom obale, môže Kupujúci Predávajúcemu vrátiť prostredníctvom kuriérskej služby Packeta. Predávajúci navštívi ktorékoľvek z odberných miest Packeta, kde na základe nášho prepravného kódu pre spätné zásielky 99466640 odovzdá obsluhe voči potvrdeniu zabalenú zásielku, najlepšie v pôvodnom kartónovom obale. Služba je bezplatná do max. 5kg spätnej zásielky. Dôležité! Je potrebné si však uvedomiť, že obsahom zásielky sú najčastejšie potraviny, ekologicky balené v papierových obaloch, pričom nevhodné skladovacie podmienky (najmä teplota nad 20°C) počas doby vyzdvihnutia zásielky, až po jej vrátenie doručenie späť do kúr Predávajúceho, (čo môže byť spolu takmer 30 dní) môže ovplyvniť kvalitu zasielaných potravín natoľko, že sa po vrátení budú znehodnotené. Najväčším rizikom, je uskladnenie zásielky v BOXoch prepravcu, umiestnených v exteriéri, často na priamom slnku. Predávajúcemu tak vznikne škoda, ktorú môže, najmä pri bezdôvodnom pvrátení tovaru, od Kupujúceho vymáhať. Týmto apelujeme na dobré úmysly a seriózny prístup Kupujúceho.

13.2.  Predávajúci má povinnosť vrátiť Kupujúcemu všetky platby, ktoré Kupujúci uhradil v súvislosti s kúpnou zmluvou, a to vrátane nákladov na doručenie tovaru od Predávajúceho ku Kupujúcemu, ak boli predmetom kúpnej zmluvy.

13.3.  Náklady na doručenie reklamovaného tovaru od Kupujúceho k Predávajúcemu znáša v plnej výške Kupujúci.

    14.    Bezdôvodné neprevzatie zásielky

14.1.  Za bezdôvodné neprevzatie zásielky je automaticky považovaná taká zásielka, ktorú doručovacia spoločnosť vráti odosielateľovi s tým, že ju zákazník neprevzal v úložnej dobe, alebo jej prevzatie bezdôvodne odmietol. Ak bude obsah vrátenej zásielky obsahujúcej potraviny znehodnotený, má Predávajúci právo žiadať zákazníka celkovú náhradu spôsobenej škody. Neprevzatie zásielky je považované za porušenie obchodných podmienok, pretože Kupujúci akceptoval rozsah objednávky a jej cenu aktiváciou tlačítka „Objednávka s povinnosťou platby“ a obdržal informačný email s rekapituláciou objednávky.

14.2.  Predávajúci má povinnosť upozorniť Kupujúceho na nevyzdvihnutú zásielku počas úložnej doby zásielky (min.3 pracovné dni pred ukončením úložnej doby zásielky) formou emailu, prípadne zaslaním sms na telefonický kontakt Kupujúceho. Informácia musí obsahovať údaje o čísle zásielky, mieste vyzdvihnutia a hodnote zásielky.

14.3. Ak bezdôvodne nepreberie zásielku maloobchodný zákazník, či reklamná agentúra a produkty v zásielke sú označené etiketou s logom a reklamnými údajmi Kupujúceho, má Predávajúci nárok vyúčtovať Kupujúcemu škodu, spôsobenú nepoužiteľnosťou produktov na ďalší predaj (etiketa obsahuje logo a grafické prvky patriace Kupujúcemu). Škoda predstavuje sumu rovnajúcu sa 70% z hodnoty objednávky bez sumy za doručenie zásielky. Škodovú faktúru Predávajúci vystaví po opakovanom písomnom upozornení Kupujúceho o neprebraní zásielky. Kupujúci bod 14.4. pri potvrdení objednávky berie na vedomie a v plnom rozsahu s ním súhlasí.   

   15.   Ochrana osobných údajov

       15.1. Predávajúci v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných predpisov v platnom znení spracúva osobné údaje zákazníkov za účelom:

       a.) Spracovania objednávky, vystavenia daňového dokladu a vedenia reklamácii v internetovom obchode VÁŽIMSIŤA.sk v rozsahu: (titul, meno, priezvisko, poštová adresa, e-mailová adresa, telefón).

       b.) Registráciou v internetovom obchode VÁŽIMSIŤA.sk v rozsahu: (titul, meno, priezvisko, e-mailová adresa).

       c.) Realizáciou platby v internetovom obchode VÁŽIMSIŤA.sk prostredníctvom aplikácie CardPay, a to v rozsahu: (titul, meno, priezvisko, e-mailová adresa, číslo platobnej karty, dátum expirácie platobnej karty, overenie platobnej karty).

       15.2. Predávajúci alebo doručovacia spoločnosť pri odovzdávaní objednávky je oprávnená si od zákazníka vyžiadať doklad totožnosti za účelom overenia jeho identity alebo osoby uvedenej na doručovacej adrese.

       15.3. Kupujúci udeľuje Predávajúcemu súhlas  na dobu určitú do splnenia účelu spracúvania osobných údajov kupujúceho. Predávajúci po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov kupujúceho. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim prevádzkovateľovi.

       15.4. Správcom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti zo spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len: „GDPR”) je spoločnosť BENEFIT LINE s.r.o IČO 47 219 165, sídlom Horná 4, 90301 Senec (ďalej len: „PREDÁVAJÚCI“).

       15.5. Osobnými údajmi Kupujúceho sú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby. Identifikovateľná fyzická osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokačné údaje, sieťový identifikátor alebo jedného alebo viacerých faktorov špecifických fyzickú, fyziologickú, genetické, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo spoločenské identity tejto fyzickej osoby.

       15.6. Predávajúci menoval poverenca pre ochranu osobných údajov Kupujúceho. Kontaktnými údajmi poverenca sú:

               Kmeť Peter, konateľ, telefón: 0911 323 363, e-mail: zakaznik@vazimsita.sk

       15.7. Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov Kupujúceho je:

              • plnenie zmluvy medzi Kupujúcim a Predávajúcim podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR,

              • oprávnený záujem Predávajúceho na poskytovanie priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR,

              • súhlas Kupujúceho so spracovaním osobných údajov na účely poskytovania priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR v spojení s § 7 ods. 2 zákona č. 480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby.

       15.8. Účelom spracovania osobných údajov je:

              • vybavenie objednávky Kupujúceho a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Predávajúcim a Kupujúcim; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakty), poskytnutie osobných údajov je nutným požiadavkou pre uzatvorenie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či jej zo strany Predávajúceho plniť,

              • zasielanie obchodných oznámení a činenia ďalších marketingových aktivít.

       15.9. Zo strany Kupujúceho dochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 GDPR. S takýmto spracovaním poskytuje Kupujúci svoj výslovný súhlas formou zaškrtnutia príslušného políčka pri vytváraní objednávky a založení osobného konta.

       15.10. Predávajúci uchováva osobné údaje po dobu nevyhnutnú na výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Kupujúcim a Predávajúcim a uplatňovaní nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu), prípadne po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie však 5 rokov, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu Kupujúceho.

       15.11. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov Predávajúci osobné údaje Kupujúceho vymaže.

       15.12. Príjemcovia osobných údajov sú osoby:

                  • podieľajúce sa na dodanie tovaru / služieb / realizáciu platieb na základe zmluvy,

                  • zaisťujúci služby prevádzkovanie e-shopu a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu,

                  • zaisťujúci marketingové služby.

       15.13. Predávajúci nemá v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii. Príjemcovia osobných údajov v tretích krajinách sú poskytovatelia mailingových služieb / cloudových služieb.

       15.14. Za podmienok stanovených v GDPR má Kupujúci právo:

                  • na prístup k svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR,

                  • na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, prípadne obmedzenie spracovanie podľa čl. 18 GDPR.

                  • na vymazanie osobných údajov podľa čl. 17 GDPR.

                  • namietať proti spracovaniu podľa čl. 21 GDPR

                  • na prenosnosť údajov podľa čl. 20 GDPR.

                  • na možnosť odvolať súhlas so spracovaním písomne ​​alebo elektronicky na adresu alebo email Predávajúceho uvedený v čl.15.6. týchto podmienok.

       15.15. Kupujúci má právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnieva, že bolo porušené jeho právo na ochranu osobných údajov.

       15.16. Predávajúci prehlasuje, že:

  •          Spracované osobné údaje dotknutých osôb použije len na vyššie uvedené účely v rámci svojich obchodných aktivít.

       15.17. Riešenie sporov so spotrebiteľmi

    • Nie sme vo vzťahu ku kupujícim viazaní žiadnými kódexami chovania v zmysle ustanovenia § 1826 odst. 1 písm. e) Občianského zákonníka.
    • Vybavenie sťažností spotrebiteľov zabezpečujeme prostrednictvom elektronické adresy zákazník@vážimsiťa.sk. Informaciu o vyriešemí sťažnosti odošleme aj na elektronickú adresu kupujúceho.
    • K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov zo Zmluvy je príslušná Slovenská obchodná inšpekcia, zo sídlom Bajkalská 21A, Bratislava, 82799,  internetová adresa: https://www.soi.sk. Platformu pre riešenie sporov on-line nachádzajúcu sa na internetovej adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využiť pri riešení sporov mezi predávajúcim a kupujúcim, ktorý je spotrebiteľom, z kúpnej zmluvy uzatvorenej elektronickými prostriedkami.

       15.18. Spoločné ustanovenia:

  •          Ochrana vašich osobných údajov sa spravuje ustanoveniami zákona o ochrane osobných údajov, pričom vaše práva sú upravené najmä v § 28 zákona o ochrane osobných údajov; napr. právo na základe písomnej žiadosti požadovať od Predávajúceho napr. vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam vašich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, potvrdenie či sú alebo nie sú osobné údaje o vás spracúvané, opravu alebo likvidáciu vašich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania a pod.
  •          Osobné údaje, ktoré poskytujete Predávajúcemu prostredníctvom registračného formulára alebo priamej objednávky musia byť pravdivé, a v prípade ich zmeny ste povinný o ich zmene bezodkladne informovať aj Predávajúceho.
  •          Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté tretím stranám a sprostredkovateľom, t. j. subjektom spolupracujúcim s Predávajúcim, ktorými sú napríklad prepravné a doručovacie spoločnosti. Aktuálny zoznam týchto subjektov je nasledujúci:

o    Slovenská pošta, a. s.. Partizánska cesta č. 9 975 99, Banská Bystrica

o    Tatra banka, a.s. Hodžovo námestie 3, 850 05 Bratislava 55

o    GLS

        15.18. Odoslaním objednávky a registráciou v internetovom obchode SUŠENÉ.sk KUPUJÚCI potvrdzuje, že je oboznámený  s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijíma.

        15.19. S týmito podmienkami Kupujúci súhlasí a svoj súhlas potvrdzuje zaškrtnutím políčka v objednávkovom, či registračnom formulári. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzuje, že je oboznámený s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijíma

        15.20. Predávajúci je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Kupujúcemu zašle novú verziu týchto podmienok e-mailovú adresu, ktorú Kupujúci Predávajúcemu poskytol. 

Obchodné podmienky boli aktualizované dňa 1.2.2024 s účinnosťou od 5.2.2024.