NUTRI RATING - rýchla orientácia v užitočnosti produktov.

Ak chcete vedieť o potravine viac - vačšinou si preštudujete jej nutričné hodnoty. Tie vám na 2-3 textových riadkoch prezradia od množstva prijatej energie, až po jednotlivé zložky, z čoho sa produkt, či potravina skladá.

Náš NUTRI RATING to skrátil do grafickej podoby farebných pismen A až E - od zelenej až po červenú.

Tmavo Zelené A znamená, že produkt patrí do skupiny produktov s vysokou výživovou hodnotou, tieto môžeme konzumovať prakticky neobmedzene a sú pre naše telo najväčím prínosom.

Svetlo Zelené B znamená, že produkt stále patrí do skupiny produktov, s vysokou výživovou hodnotou a tieto by sme mali zaraďovať do nášho jedálnička čo najčastejšie.

Žlté C znamená, že produkt patrí do skupiny produktov, ktoré síce spĺňajú výživové hodnoty, môžeme ich konzumovať bežne ale už môžu obsahovať vyššie hodnoty cukrov, tukov, prípadne soli.

Oranžové D znamená, že produkt patrí do skupiny produktov, v ktorých sú cukry, tuky, prípadne soli vo vyššom zastúpení a preto by sme si mali spotrebu takýchto produktov kontrolovať, príp. zvoliť produkt s prijateľnejšími hodnotami.

Červené E znamená, že produkt patrí do skupiny produktov, v ktorých sú cukry, tuky, prípadne soli vo vysokom zastúpení, navyše zložky zdraviu prospešné su v nižších hodnotách a preto by sme si mali spotrebu takýchto produktov výrazne obmedziť.

Celý mechanizmus výpočtu a zobrazenia sa deje automaticky a vychádza z tzv. Raynerovej škály, ktorá vyhodnocuje potraviny na základe obsahu zložiek, ktoré by sme mali v našej strave preferovať, a tých, ktoré by sme mali v strave naopak obmedzovať.  

Výhodami takéhoto označovania potravín je: 

  • jednoduchosť a ľahké pochopenie
  • výborná pomôcka pri nákupe
  • dokáže ovplyvňovať naše nákupné správanie
  • motivuje výrobcov k produkcii zdravších potravín

Nevýhodami sú možno len:

  • nezohľadňujú sa prídavné látky nad zoznam nutričných hodnôt
  • nezohľadňuje sa ekológia, či regionálnosť
  • môže nabádať spotrebiteľa, že ostatné informácie v zložení produktu sú menej podstatné.