KORENINY V,W,X,Y,Z - Vyberte si druh obalu - Pap./plast. obal s okienkom do 200g