KORENINY F,G,H,I,J - Vyberte si druh obalu - Pap./plast. obal s okienkom do 200g